De kwekerij in Hulshorst.
De kwekerij in Hulshorst. Wijnand Kooijmans

Kwekerij Silene in Hulshorst mag uitbreiden

Algemeen

Kwekerij Silene aan de Oudeweg in Hulshorst mag op het achterste deel van het perceel aan de Oudeweg in Hulshorst uitbreiden. Door het college van burgemeester en wethouders is het ingediende bezwaarschrift van de stichting tot behoud van de Hulshorster Enk tegen de wijziging van het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Wel wordt reden gezien extra onderzoeken aan het plan toe te voegen.

Wijnand Kooijmans

Het bedrijf houdt zich bezig met het telen van beplantingsgewassen, zoals bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen, rozenstruiken, sierconiferen en sierheesters. De wijziging van het bestemmingsplan maakt het uitbreiden van de tunnelkassen mogelijk. Daarnaast wordt het geheel beter landschappelijk ingepast.

Het gaat, zo stelt het college, om een bestaand agrarisch gebruik. In het bezwaarschrift wordt ingegaan op de zichtbaarheid van de kassen en de wens de oorspronkelijke houtsingels te herstellen. Het gebied betreft een kleinschalig Kampenlandschap in het overgangsgebied tussen de bossen van de Veluwe en het open weidegebied richting het Veluwemeer. De Oudeweg en omliggende wegen en paden worden gezien als van cultuurhistorisch belang en bijdragend tot de ontwikkeling van dit gebied.

Door de vele ontwikkeling, zoals recreatie en landbouw, is het gebruik gewijzigd. Schaalvergroting in de landbouw en andere gebruik hebben landschappelijke elementen en structuren, zoals hagen, houtwallen/singels en bospercelen doen verdwijnen. Door het college wordt er op ingezet bij nieuwe ontwikkelingen te komen tot een betere landschappelijke inpassing. Doel bij de kwekerij is de tunnelkas door het aanbrengen van beplanting meer aan het zicht te onttrekken. Het gaat om twee meter brede struweelhagen en haagbeuken.

De indiener van het bezwaarschrift vroeg om een houtsingel van minstens tien meter breed. Volgens het college schaadt dit het gebruik van het terrein en staat het ook niet in redelijke verhouding met de breedte van het terrein. Struweelhagen ziet et college als van belang voor de oriëntatie voor vleermuizen en als verbindingszone voor fauna.
Het terrein grenst aan Natura2000 gebied. Onderzoek wijst uit dat de uitbreiding niet leidt tot het overtreden van de Wet Natuurbescherming. De uitstoot van stikstof gaat de wettelijke eis niet te boven en vormt daarmee ook geen belemmering voor de bouw van de extra tunnelkas. Er gaan geen cruciale ecosystemen verloren.
In het gebied bevinden zich ook geen dieren die voorkomen op de Rode lijst van dieren die met uitsterven worden bedreigd. De oppervlakte van het perceel blijft gelijk waardoor geen oppervlakte aan beschermde natuur verdwijnt.

De kweekgoederen staan op landbouwzeil waardoor er geen mogelijkheid is voor eventuele dassen hier voedsel te zoeken. Het naastgelegen terrein is dat wel. Overigens is er geen dassenburcht of wissel aangetroffen. De steenuil komt wel voor in de omgeving. Aangegeven wordt dat het plan geen invloed heeft op de verblijfplaatsen van de steenuil omdat geen bebouwing verloren gaat. De kwekerij leent zich, zo stelt het college, niet als jacht- en voedselgebied.
De omliggende percelen aan de Oudeweg in Hulshorst hebben wat dat betreft meer potentie door de aanwezigheid van graslanden, struwelen en houtwallen.

!
Afbeelding
Klaverjassen bij vv Hulshorst 27 aug, 08:12
Afbeelding
Aan tafel in Kapel Hulshorst 26 aug, 16:11
Afbeelding
Nacht van Nunspeet trekt duizenden bezoekers 26 aug, 10:48
Afbeelding
Geen financiële bijdrage voor WK jonge dressuurpaarden 26 aug, 08:12
Afbeelding
Aanleg snelle fietsroute tussen Zwolle en Amersfoort krijgt geen prioriteit 25 aug, 13:47
Afbeelding
Derde editie van Brasswood Festival in Nunspeet 25 aug, 13:45
Afbeelding
Boer’ndag is dit jaar weer helemaal terug in Elspeet 25 aug, 08:11