De Bijsselse Enk aan de Kolmansweg.
De Bijsselse Enk aan de Kolmansweg. Wijnand Kooijmans

Verandering voor recreatiepark De Bijsselse Enk

Algemeen

Recreatiepark De Bijsselse Enk aan de Kolmansweg ondergaat een verandering. Onder meer worden vijf eerder gerealiseerde Noorse chalets en een voorzieningengebouw gelegaliseerd. Die zijn in 2020 gebouwd zonder de benodigde vergunning. Ook worden zeven nieuwe Noorse chalets gebouwd ter vervanging van bestaande bebouwing.

Wijnand Kooijmans

De gemeente is er door omwonenden op gewezen dat de bouw van de chalets in strijd is met het geldende bestemmingsplan. De chalets worden individueel verhuurd, maar ook aan groepen. Dat zijn dan vaak families die ook gebruik maken van het voorzieningengebouw omdat men daar gezamenlijk kan vertoeven en ook kan koken. Met een nieuw bestemmingsplan kan wat illegaal is gebouwd worden gelegaliseerd en kan het park als geheel een kwaliteitsimpuls worden gegeven. Om de legalisatie mogelijk te maken moet wel een deel van het aanwezige groen verdwijnen. Daarvoor wordt compensatie geboden op een stuk grond van duizend vierkante meter dat recent door de eigenaar van het park is aangekocht. Dat krijgt ook de bestemming ‘recreatie’ maar er mag en wordt geen bebouwing op geplaatst. De eigenaar wil meer groen aanleggen om zo meer beleving te creëren.

Volgens het college van burgemeester en wethouders doet de uitbreiding en herziening geen afbreuk aan de natuurlijke- en landschappelijke waarden en wordt ook de openheid en bestaande houtwallenstructuur niet aangetast. In gesprekken met omwonenden is duidelijk geworden dat er voldoende draagvlak is voor de realisering van het plan. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Zo wordt gevreesd voor geluidsoverlast door jongeren in het voorzieningengebouw. De eigenaar van de Bijsselse Enk heeft aangegeven dat van het gebouw geen gebruik mag worden gemaakt door jongerengroepen.

De gemeente kan in de planologische procedure de omwonenden niet geruststellen. De initiatiefnemer wordt gevraagd zelf te kijken naar mogelijkheden overlast ook in de toekomst te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door bepaalde tijdsblokken of het aangaan van een private overeenkomst tussen de initiatiefnemers en de omgeving.

Door het college wordt nadrukkelijk aangegeven dat de uitbreiding van de recreatiebestemming alleen mogelijk is wanneer geen chalets of andere verblijven worden aangelegd. Eventuele bouwwerken, zoals speeltoestellen, moeten voldoen aan de bouwhoogtes zodat ze buiten beeld blijven. Voor de aanplant van groen moet een plan worden ingediend met streek eigen beplanting. Ook moet worden aangetoond dat de verkeersveiligheid niet afneemt en de woonsituatie van omwonenden niet wordt aangetast.

!
Afbeelding
Klaverjassen bij vv Hulshorst 27 aug, 08:12
Afbeelding
Aan tafel in Kapel Hulshorst 26 aug, 16:11
Afbeelding
Nacht van Nunspeet trekt duizenden bezoekers 26 aug, 10:48
Afbeelding
Geen financiële bijdrage voor WK jonge dressuurpaarden 26 aug, 08:12
Afbeelding
Aanleg snelle fietsroute tussen Zwolle en Amersfoort krijgt geen prioriteit 25 aug, 13:47
Afbeelding
Derde editie van Brasswood Festival in Nunspeet 25 aug, 13:45
Afbeelding
Boer’ndag is dit jaar weer helemaal terug in Elspeet 25 aug, 08:11