Wethouder Jaap Groothuis gaat in gesprek over behoud van het woonhuis.
Wethouder Jaap Groothuis gaat in gesprek over behoud van het woonhuis. Wijnand Kooijmans

Zitting over bedrijvenstrip Elspeet uitgesteld

Algemeen

De zitting van de Raad van State over de aanleg van de bedrijvenstrip in Elspeet is uitgesteld. Ee nieuwe datum is nog niet bekend. Zodra deze er komt, meldt wethouder Jaap Groothuis deze aan de raad en de bedrijvenkring Elspeet.

Wijnand Kooijmans

Het was één van de onderwerpen die ter sprake kwam tijdens de rondvraag in de raadscommissie wonen en ruimte. De wethouder kreeg hier overigens te maken met een spervuur aan vragen. Naar aanleiding van een vraag van Martin Mol (Gemeentebelang) is de wethouder bereid te praten over maatwerk voor parkeren. Mol wil met name ook aandacht voor het parkeren als het gaat om woningbouw voor jongeren en senioren.
De wethouder wijst wel op de parkeernota. Als iemand plannen wil realiseren is de parkeernorm altijd te hoog, wanneer iemand geen plannen heeft altijd te laag. Nunspeet mag zich wat de wethouder betreft blij prijzen met de vele plekken in het centrum. Gekeken wordt of daar nog uitbreiding van kan plaats vinden, mede gezien plannen voor woningen boven winkels. Het grote aantal aanwezige parkeerplekken betekent volgens Groothuis overigens niet dat zich nooit ergens problemen voordoen.

Het aantal toewijzingen van woningen door Omnia Wonen ligt aan de lage kant al is het beeld iets genuanceerder dan voorgeschoteld door Corrie Jansen (Gemeentebelang). Volgens haar zijn er 133 woningen toegewezen waarvan maar 27 aan inwoners. Woningen die via loting worden toegewezen maken volgens haar dat aantal niet veel hoger. Van de woningen is een derde toegewezen aan statushouders. Groothuis wil hierover in gesprek omdat naar zijn mening niet alles op het gebied van sociale woningbouw moet worden gelegd op het bordje van Omnia.

De wethouder kan nog geen uitspraak doen over het moment waarop een besluit wordt genomen over de eventuele verkoop van grond aan camping De Vuurkuil in Hulshorst. Hij nodigt de initiatiefnemers uit met hem in gesprek te gaan, omdat hij niet bij de lopende besprekingen zit. In het verleden zijn afspraken gemaakt hoe de camping toekomstbestendig te maken. Uitgangspunt is dat ontwikkelingen strikt noodzakelijk moeten zijn. Volgens hem is geconstateerd dat een deel van de plannen niet strikt noodzakelijk zijn conform de gemaakte afspraken. Dat maakt dat de vraag aan de orde is of de grondverkoop noodzakelijk is,.
Door de wethouder is een gesprek gepland met vertegenwoordigers van de Gereformeerde Gemeente over de aanleg van een parkeerplaats. Dit naar aanleiding van het verzoek de hier aanwezige beeldbepalende woning te sparen. Omdat het geen monument is heeft de gemeente bij een aanvraag om een sloopvergunning weinig middelen voorhanden die te weigeren. Karel van Bronswijk (CDA) pleit voor een beleid op het gebied van erfgoed.

Bad Hoophuizen, eigendom van Europarcs , moet vijftig campingplaatsen realiseren. Naar aanleiding van vragen van André Timmerman (PvdA/GroenLinks) heeft wethouder Groothuis zelf geconstateerd dat met de aanleg van één veld is begonnen. De plaatsen moeten zijn gerealiseerd wanneer het park volledig is ingericht, anders is men in overtreding. Maar dat kan nog enkele jaren op zich laten wachten.

Afbeelding
Bodycam voor Nunspeetse boa’s 7 aug, 08:10
Afbeelding
Wielerronde Elspeet blijft spektakel 6 aug, 12:08
Afbeelding
Jubileumeditie Nacht van Nunspeet 2 aug, 08:00
Afbeelding
Lokale kranten bundelen krachten 1 aug, 18:07
Afbeelding
Groot succes voor de Nunspeetse rijvereniging en ponyclub Klein maar Dapper 1 aug, 17:19
Afbeelding
Mythologische medusa in bossen bij Nunspeet 1 aug, 16:38
Afbeelding
Matteo Myderwyk geeft pianoconcert in Veluvine 1 aug, 16:35