Tribune vv Nunspeet
Tribune vv Nunspeet Barry Wensink

Herinrichting openbare ruimte sportpark De Wiltsangh

Algemeen

De herinrichting van de openbare ruimte van sportpark De Wiltsangh kan doorgang vinden. Een ingediend bezwaarschrift is door het college van burgemeester en wethouders ongegrond verklaard. Daarmee wordt het advies van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften overgenomen.

Wijnand Kooijmans

De indiener van het bezwaarschrift is van mening dat het plan voor de Wiltsangh tevens dient als voorbereidende werkzaamheden voor de plannen een Integraal Kind Centrum (IKC) te realiseren aan de Oosteinderweg. Met dat plan is hij het niet eens. Hij vindt daarom dat de werkzaamheden op het sportpark pas mogen plaatsvinden totdat duidelijk is gesteld dat deze niet leiden tot ontsluiting naar het terrein waarop voorbereidingen worden getroffen voor de bouw van het IKC.

Aangegeven wordt dat op de Wiltsangh vijf sportverenigingen zijn gehuisvest. Het complex, de wegen en de verlichting zijn verouderd. Er worden meerdere knelpunten in het gebruik en de toegankelijkheid van het sportpark ervaren. Dat is voor de gemeenteraad van Nunspeet reden geweest, naast de keuze voor de bouw van een nieuw zwembad, sporthal en turnhal, ook over te gaan tot het opknappen van het totale sportpark.

De bezwaarde ziet in tekeningen aanleiding te veronderstellen dat de werkzaamheden voor de Wiltsangh ook dienen als voorbereiding op de komst van het IKC. Zo wordt de groenstrook achter zijn woning aangepast, worden bomen gekapt en zou er sprake zijn van een ingetekende weg. Hij vreest dat dit leidt tot meer verkeersstromen achter zijn woning.

De commissie komt tot de conclusie dat het aanleggen van de weg geen onderdeel uitmaakt van de activiteiten waarvoor een vergunning is verleend. Maar constateert ook dat hier al een weg ligt. Aangegeven wordt dat de activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan. Aangegeven wordt dat de geplande werkzaamheden niet direct leiden tot ontsluiting naar het beoogde perceel van het IKC. De werkzaamheden zijn ook niet gepland in de directe omgeving van de woning van de bezwaarmaker.

Afbeelding
Bodycam voor Nunspeetse boa’s 7 aug, 08:10
Afbeelding
Wielerronde Elspeet blijft spektakel 6 aug, 12:08
Afbeelding
Jubileumeditie Nacht van Nunspeet 2 aug, 08:00
Afbeelding
Lokale kranten bundelen krachten 1 aug, 18:07
Afbeelding
Groot succes voor de Nunspeetse rijvereniging en ponyclub Klein maar Dapper 1 aug, 17:19
Afbeelding
Mythologische medusa in bossen bij Nunspeet 1 aug, 16:38
Afbeelding
Matteo Myderwyk geeft pianoconcert in Veluvine 1 aug, 16:35